Geçen hafta baskýna uðrayan Irak'ýn güneyindeki 'Batý Karne 2' petrol sahasýna enerji saðlayan elektrik hattýna yönelik bombalý saldýrý düzenlendi. Basra 16 Temmuz 2018 Pazartesi 22:21