Mardin'de Þahkulubey Konaðý'nda meydana gelen hýrsýzlýk olayý sebebiyle aranan þahýs yakalanarak gözaltýna alýndý. Mardin'de Þahkulubey Konaðý'nda 400 bin TL'lik 25 Mart 2017 Cumartesi 21:06