En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Çekirdek ile fýstýða 6.3 milyar TL harcadýk

11 Ocak 2019 Cuma 00:00
116 0
Çekirdek ile fýstýða 6.3 milyar TL harcadýk

Kuruyemiþ sektörü yükseliþini sürdürüyor.

Tüketimi artan kuruyemiþ sektörünün büyüklüðü 6.3 milyar TL’ye dayandý. Sektörün en büyük oyuncusu Tadým’ýn Pazarlama Direktörü Zeynep Göçmen, pazarýn 1 milyar 575 milyon TL’lik bölümünün paketli kuruyemiþe ait olduðunu belirterek, “Paketli kuruyemiþ pazarý ciro olarak 2017 yýlýnda Nielsen verilerine göre bir önceki yýla göre yüzde 19 oranýnda bir büyüme gösterdi. Benzer büyümenin 2018 yýlýnda da devam ettiðini görüyoruz. Bu büyümeye en yüksek katkýyý ise; ay çekirdeði, fýndýk ve yer fýstýðý saðladý” dedi. Bar satýþýnýn da arttýðýný anlatan Göçmen “Tadým, 2017 yýlýnda, 2016 yýlýna oranla, kuruyemiþ bar kategorisinde yüzde 202’lik büyüme ile cirosunu 3 katýna çýkarttý ” dedi.

Göçmen “Almanya’da bir fabrikamýz var ve ürünlerimizi bu fabrika üzerinden Avrupa ve ABD’deye ulaþtýrýyoruz. 2019’da, yine Almanya ‘da daha büyük ve yüksek kapasiteli yeni fabrikamýza taþýnacaðýz” dedi.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0