En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Özbekistan'da 20 hidroelektrik santrali yapýlacak

05 Aralık 2018 Çarşamba 00:22
89 0
Özbekistan'da 20 hidroelektrik santrali yapýlacak

Özbekistan'da 2020-2024 yýllarýnda 20 hidroelektrik santrali inþa edilecek.

Özbekistan hükümetinin onayladýðý 2020-2024 hidroelektrik enerji sektörünü geliþtirme programýna göre, ülkede 4 adet büyük ve 16 adet küçük hidroelektrik santralinin kurulmasý öngörülüyor. Bu dönemde ayrýca ülkedeki 21 hidroelektrik santrali de yenilenecek.

Toplam maliyetinin 2,6 milyar dolar olacaðý tahmin edilen proje hayata geçirildiðinde, 2,8 milyar kilovatsaat elektrik üretimi yapýlacak.

Hidroelektrik potansiyelinin yüzde 30'unu kullandýðý belirtilen Özbekistan'da yýllýk hidroelektrik kapasitesinin 27,5 milyar kilovat saat olduðu tahmin ediliyor.

Elektrik enerjisinin önemli bir kýsmý termik santrallerden saðlanan ülkede, 37 hidroelektrik santral bulunuyor.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0