En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Ýllerde borçluluk arttý, takibe düþme azaldý

14 Kasım 2017 Salı 12:50
16 0
Ýllerde borçluluk arttý, takibe düþme azaldý

AA muhabirinin Bankacýlýk Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediði bilgilere göre, bankacýlýk sektörünün toplam mevduatlarý bu yýlýn 9 ayýnda 2016'nýn ayný dönemine kýyasla yüzde 21,1 artarak 1 trilyon 511 milyar 833 milyon lira oldu. Bankacýlýk sektörü toplam nakdi kredileri de yüzde 23,3 yükselerek 2 trilyon 22 milyar 858 milyon liraya ulaþtý.

Sektörün borçlandýrma sürdürülebilirliðini saðlamasýnda kritik önem taþýyan göstergelerden kredilerin mevduata oraný, Eylül 2017 itibarýyla 79 ilde yüzde 100'ü aþtý. Söz konusu oran, 2016'nýn eylül sonunda 77 ilde yüzde 100'ün üzerinde bulunuyordu.

Türkiye'de nakdi kredilerin mevduata oraný açýsýndan eylül sonu itibarýyla Gaziantep baþý çekti. Toplam kredilerin mevduata oranýnýn yüzde 318,2 olduðu Gaziantep'te, 1 TL'lik mevduata karþýn 3,2 TL'lik kredi kullandýrýmý gerçekleþti.

Kredi/mevduat oranýnýn en yüksek olduðu illerde ikinci sýrayý yüzde 307,7 ile Erzurum ve Kahramanmaraþ paylaþtý. Þanlýurfa da yüzde 260,9 ile üçüncü sýrada yer aldý.

Siirt, Diyarbakýr, Bitlis, Adýyaman ve Van ise kredi/mevduat oranýnýn en yüksek olduðu diðer iller oldu.

Ayrıca okuyun: Sigorta þirketleri, 6 ayda 15,6 milyar TL tazminat üstlendi

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0