En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

112 ihbarlarýnýn yüzde 63'ü asýlsýz

06 Ocak 2019 Pazar 00:59
104 0
112 ihbarlarýnýn yüzde 63'ü asýlsýz

Ýçiþleri Bakanlýðý, acil çaðrý numaralarýna yapýlan aramalarýn büyük çoðunluðunun asýlsýz ve gereksiz çaðrýlar olduðunu, bu numaralarý gereksiz yere meþgul etmenin 250 TL cezasýnýn bulunduðunu açýkladý.

Ýçiþleri Bakanlýðý, 112 Acil Çaðrý, 155 Polis Ýmdat ve 156 Jandarma Hattý'na yapýlan aramalar hakkýnda bilgilendirmede bulundu. Bakanlýðýn sosyal medya hesaplarýndan yapýlan paylaþýmda, bu numaralarý gereksiz yere meþgul edenlere 250 Türk lirasý para cezasý verildiði aktarýldý.

Bakanlýðýn 2018 yýlý için paylaþtýðý verilere göre; 112 Acil Çaðrý ihbarlarýnýn yüzde 36,58'i asýllý, yüzde 63,42'si asýlsýz ihbar olarak tespit edildi. 155 ihbarlarýnýn yüzde 15'i gereksiz çaðrý, yüzde 30'u bilgi talebi, yüzde 53'ü asýllý ihbar, yüzde 2'si asýlsýz ihbarlar. 156 çaðrýlarýnýn ise yüzde 83'ü asýllý ihbar olurken, yüzde 17'si asýlsýz ihbarlardan oluþtu.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0