En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

AB`den Ar-Ge`ye 318 milyar euro

10 Ocak 2019 Perşembe 15:01
66 0
AB`den Ar-Ge`ye 318 milyar euro

Avrupa Ýstatistik Ofisi (Eurostat), birlik üyesi 28 ülkenin 2017 yýlý Ar-Ge harcamalarýna iliþkin verileri yayýnladý.

Buna göre, Ar-Ge'ye AB üyesi ülkeler 2016 yýlýnda gayri safi yurt içi hasýlalarýnýn (GSYH) yüzde 2,04'ünü harcarken bu oran 2017'de yüzde 2,07'ye yükseldi. Böylece, AB'nin toplam Ar-Ge harcamalarý 2017 yýlýnda 318 milyar euro seviyesine ulaþtý.

Söz konusu dönemde Ar-Ge harcamalarýnýn yüzde 66'sýný özel sektör, yüzde 22'sini yüksek eðitim kurumlarý, yüzde 11'ini kamu ve yüzde 1'ini kar amacý gütmeyen kurumlar gerçekleþtirdi.

AB üyesi ülkeler arasýnda 2017 yýlýnda en fazla Ar-Ge harcamasýný 99 milyar euroyla Almanya gerçekleþtirdi. Onu en yakýn 50 milyar euroyla Fransa, 38,9 milyar euroyla Ýngiltere, 23,3 milyar euroyla Ýtalya, 15,8 milyar euroyla Ýsveç, 14,7 milyar euroyla Hollanda, 14 milyar euroyla Ýspanya izledi.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0