En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

ABD`nin ham petrol stoklarý azaldý

20 Aralık 2018 Perşembe 08:39
88 0
ABD`nin ham petrol stoklarý azaldý

ABD Enerji Enformasyon Ýdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarýnýn geçen hafta 500 bin varil (yüzde 0,1) düþüþle 441,5 milyon varile gerilediðini açýkladý. Piyasa beklentisi stoklarýn 2,4 milyon varil azalacaðý yönündeydi. Ham petrol stoklarý bir önceki hafta da 1,2 milyon varil düþüþ kaydetmiþti.

Ticari ham petrol stoklarýna dahil olmayan stratejik ham petrol stoklarý geçen hafta bir önceki haftaya göre 400 bin varil (yüzde 0,1) azalarak 649,1 milyon varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stoklarý ise 1,8 milyon varil (yüzde 0,8) artýþla 230,1 milyon varile yükseldi. Benzin stoklarýna yönelik piyasa beklentisi 1,2 milyon varil artýþ olmasý yönündeydi. Benzin stoklarý bir önceki hafta 2,1 milyon varil yükselmiþti.

ABD'nin ham petrol ithalatý geçen hafta bir önceki haftaya kýyasla günlük ortalama 30 bin varil artýþla 7,42 milyon varile yükselirken, ihracatý da günlük ortalama 51 bin varil yükseliþle 2,32 milyon varile ulaþtý.

Ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 7 bin varil arttý. Günlük ortalama ham petrol üretimi ülkenin Alaska eyaletinde 7 bin varil yükselirken, diðer eyaletlerde deðiþiklik göstermedi.

Böylece, 8-14 Aralýk haftasýnda ABD'nin ham petrol üretimi yaklaþýk günlük ortalama 11,6 milyon varil seviyesinde gerçekleþirken, son 49 haftada 39'uncu kez artýþ göstermiþ oldu.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0