En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

ABD savaþ gemisi Çanakkale'den geçti

06 Ocak 2019 Pazar 20:48
85 0
ABD savaþ gemisi Çanakkale'den geçti

Çanakkale Boðazý'ndan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Fort MCHenry savaþ gemisi geçti. Gemi Marmara Denizi'ne açýldý.

ABD Altýncý Filo basýn dairesinden yapýlan açýklamada, 22. deniz sefer grubunda yer alan USS Fort McHenry (LSD 43) çýkartma gemisinin Çanakkale Boðazý'ndan Karadeniz'e doðru ilerledi.

Daha önce ABD Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker, Washington'un Karadeniz'deki varlýðýný arttýrma imkânlarýný gözden geçirmesi gerektiðini, ayrýca Kiev'e ek silah sevkiyatý yapma olasýlýðýný dýþlamadýðýný belirtmiþti.

Rusya Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Mariya Zaharova, bu tür açýklamalarýn ‘barýþçýl nitelikte olmadýðýný ve Ukrayna toplumu içindeki görüþlerin yakýnlaþtýrýlmasýný hedeflemediðini' açýklamýþtý.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya-ABD iliþkilerinin Kiev yönetiminin Kerç Boðazý'ndaki provokasyonunun esiri olduðunu vurgulamýþtý.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0