En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

ABD'de savcýlýk Hakan Atilla'nýn cezasýnýn artýrýlmasý baþvurusunu geri çekti

07 Aralık 2018 Cuma 05:09
51 0
ABD'de savcýlýk Hakan Atilla'nýn cezasýnýn artýrýlmasý baþvurusunu geri çekti

New York Güney Bölgesi Baþsavcýlýðý, ABD'deki Ýran yaptýrýmlarý davasýnda suçlu bulunan eski Halk Bankasý Genel Müdür Yardýmcýsý Mehmet Hakan Atilla’nýn cezasýnýn artýrýlmasýný istediði temyiz baþvurusunu geri çekti.

Mahkemenin Atilla'ya verdiði hapis cezasýnýn az olduðu gerekçesiyle kararý temyize götüren savcýlýk, baþvurusundan vazgeçti. Mahkeme savcýlýktan temyiz baþvurusunun gerekçelerini 6 Aralýk'a kadar sunmasýný talep etmiþti.

Dün temyiz talebine gerekçeli baþvurusunu sunmasý beklenen savcýlýk, bu kararýndan vazgeçerek Hakan Atilla’nýn cezasýnýn artýrýlmasýný istediði temyiz baþvurusunu geri çekti.

Ýran yaptýrýmlarý davasýnda suçlu bulunarak 32 ay hapis cezasý alan Hakan Atilla da suçlu bulunma kararýný temyize götürmüþ, aðustos ayýnda ise avukatlarý aracýlýðýyla masum olduðu ve beraat talebiyle temyiz gerekçelerini istinaf yani bir üst mahkemeye taþýmýþtý.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0