En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Abhazya Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhammed Kilba: Biz baðýmsýz devletiz

13 Mart 2018 Salı 03:13
35 0
Abhazya Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhammed Kilba: Biz baðýmsýz devletiz

Abhazya, ABD’nin Abhazya ve Güney Osetya’yý havadan izleme kararýna tepki göstererek, ABD’nin giriþiminin hukuksuz olduðunu açýkladý.

ABD’nin Rusya ile hava sahasý denetim anlaþmasý doðrultusunda Amerika’nýn Rusya semalarýnda gözetim ve denetim uçuþlarý yapýlmýþ, ayný zamanda Rusya tarafýndan da ABD semalarýnda gözetim ve denetim uçuþlarý yapýlmýþtý.

Yapýlan anlaþmalarý bahane eden ABD, Abhazya ve Güney Osetya semalarýnda uçuþ yapacaklarýný duyurdu. Abhazya ve Güney Osetya tarafý, Amerika’nýn yapýlacaðýný açýkladýðý uçuþlarý ‘hukuksuz’ olarak nitelendirerek karara tepki gösterdi.

Abhazya Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhammed Kilba, “Amerika karþýlýklý olarak hava sahasý denetleme anlaþmasýný Rusya ile yaptý. Abhazya baðýmsýz bir devlettir. Amerika’nýn Abhazya hava sahasýnda uçuþu kesinlikle hukuksuzdur. 24 Mart 1992 yýlýnda 23 AGÝT ülkesi, karþýlýklý olarak hava sahalarýnýn denetlenmesi için anlaþma yapmýþtýr. Abhazya bu anlaþmalar dahilinde deðildir” dedi.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0