En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Adýný bilen yok ama Facebook`u devirdi

21 Kasım 2017 Salı 11:13
13 0
Adýný bilen yok ama Facebook`u devirdi

Çinli sosyal medya ve video oyunlarý devi Tencent, bugün Hong Kong borsasýnda 522 milyar dolarlýk bir deðere ulaþtý. Böylece þirketNasdaq borsasýnda iþlem gören Facebook’un 521 milyar dolarlýk piyasa deðerini de geçmiþ oldu.

Dünya genelinde 2 milyar kullanýcýya sahip Facebook, Instagram ile WhatsApp gibi popüler platformlarý bünyesinde barýndýrýyor.

Buna karþýn Tencent’in mobil sosyal aðý WeChat'in ise Çin’de 1 milyar kullanýcýsý bulunuyor. Ancak þirketin son yýllarda mobil oyun, mobil ödeme ve müzik gibi alanlara odaklanmaya baþlamasý yatýrýmcýlara Tencent’e yatýrým yapmalarýný saðlayan diðer etkenler olarak gösteriliyor.

Bu yýlýn üçüncü çeyreðinde satýþlarýný geçen yýlýn ayný dönemine oranla yüzde 69 artýrarak, 2010'dan bu yana gelirlerindeki en hýzlý yükseliþi yaþayan Tencent, Tesla'nýn yüzde 5 hissesini ve SnapChat'in ana þirketi Snap'in de yüzde 12 hissesini elinde bulunduruyor.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0