En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Air Berlin`de onlarca uçuþ iptal edildi!

12 Eylül 2017 Salı 10:33
17 0
Air Berlin`de onlarca uçuþ iptal edildi!

Geçen ay iflas baþvurusunda bulunan Almanya'nýn en büyük ikinci havayolu þirketi Air Berlin'de birçok uçuþun iptal edildiði bildirildi.

Þirket sözcüsü Ralf Kunke, yaptýðý açýklamada, yaklaþýk 200 pilotun saðlýk raporu almasý nedeniyle 750 uçuþtan 100'ünün iptal edildiðini belirtti.

Kunke, þirkette bin 500 pilotun görev yaptýðýný ancak bu kadar çok rapor alýnmasýnýn olaðan dýþý bir durum olduðunu kaydetti.

Alman medyasýnda yer alan iddialarda ise þirketin iflas baþvurusunda bulunmasýnýn ardýndan þirketi satýn almak isteyen firma ya da firmalarýn pilotlarýn geleceðiyle ilgili belirsiz tavýr takýndýðý, pilotlarýn da buna isyan ettiði belirtildi.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0