En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

AK Parti Ýstanbul Milletvekili Ýsmail Kahraman, Meclis Baþkaný adayý oldu

13 Kasım 2017 Pazartesi 10:58
12 0

AK Parti, Meclis Baþkan adayý olarak mevcut Meclis Baþkaný Ýsmail Kahraman'ý belirledi.

Edinilen bilgiye göre, CHP, HDP ve MHP'nin ardýndan AK Parti'den de TBMM Baþkaný adayý belirlendi. 26. Yasama Dönemi'nde 22 Kasým 2015'te göreve baþlayan ve görev süresi 22 Kasým 2017'de sona erecek olan Kahraman, yeniden TBMM Baþkan adayý oldu.

TBMM Ýçtüzüðüne göre, baþkanlýk için bir yasama döneminde 2 kez seçim yapýlýyor.

Ýlk seçilenin görev süresi 2 yýl, ikinci devre için seçilenin görev süresi ise 3 yýldý. Ancak anayasa deðiþikliði ile genel seçimlerin süresi 4 yýla indirildiðinden, ikinci dönem için seçilecek TBMM baþkanýnýn görev süresi 3 deðil, 2 yýl olacak.

Ýçtüzüðüne göre, siyasi parti gruplarý Baþkanlýk için aday gösteremiyor.

Ýlk iki oylamada üye tamsayýsýnýn üçte iki (367), üçüncü oylamada ise üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðu (276) aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoðunluk saðlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapýlacak, dördüncü oylamada en fazla oy alan üye baþkan seçilmiþ olacak. Mevcut milletvekili daðýlýmýna göre, TBMM Baþkanýnýn üçüncü turda seçilmesi bekleniyor.

Genel Kurulda, Meclis Baþkanlýðý seçimi 20 Kasým Pazartesi yapýlacak. Baþkanýn ilk turda seçilememesi halinde, ikinci ve üçüncü turlar da ayný gün gerçekleþtirilecek.

CHP Grup Baþkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, partilerinin Ýzmir Milletvekili Zekeriya Temizel'in adaylýðý için Baþkanlýk Divanýna baþvuracaklarý açýklamýþtý.

HDP'den, halen cezaevinde bulunan, partilerinin Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ýn Meclis Baþkanlýðý için aday olduðu duyurulmuþtu.

MHP'den ise TBMM Baþkanlýðý için Ýstanbul Milletvekili Celal Adan'ýn aday olacaðý açýklanmýþtý.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0