En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

AK Parti’den Bahçeli’nin ‘ittifak’ sözlerine ilk yorum Mahir Ünal'dan geldi

14 Kasım 2017 Salı 15:59
22 0

AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Mahir Ünal, “Rabia’da birleþen herkesle biz zaten müttefikiz. Bu seçim ittifaký gibi algýlanmasý algýlanmamasý bütün bunlar zaman içinde görülecek þeyler' dedi.

AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Mahir Ünal, TBMM’de MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli’nin 2019 seçimlerine iliþkin yaptýðý açýklamalarda ‘ittifak’ mesajý vermesine iliþkin konuþtu. Bahçeli'nin sözlerini seçim ittifaký þeklinde yorumlamanýn erken olacaðýný belirten Ünal, "Rabia’da birleþen herkesle biz zaten müttefikiz. Bu seçim ittifaký gibi algýlanmasý algýlanmamasý bütün bunlar zaman içinde görülecek þeyler. Bu, partinin yetkili kurullarýnýn oturup deðerlendireceði bir þey. Sayýn Bahçeli her zaman devletin bekasý söz konusu olduðunda seçilmiþ meþru hükümetle birlikte hareket etti. Dolayýsýyla, yeni bir deðerlendirmeden ziyade bugünkü Sayýn Bahçeli’nin açýklamasýný tutarlý bir þekilde daha önceden beri dediðim gibi 15 Temmuz sonrasý hükümetin yanýnda duran, devletin bekasý için yapýlmýþ açýklama olarak deðerlendiriyorum” dedi.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0