En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Arşiv: için tüm haberler

 • Türkiye`de geçen yýl 1,4 milyon konut satýldý

  16 Ocak 2019 Çarşamba 09:27 380

  Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Aralýk 2018'e iliþkin konut satýþ istatistiklerini açýkladý. Buna göre, ülke genelinde geçen yýl 1 milyon 375 bin 398 konut, satýþ sonucu el deðiþtirdi. Konut satýþlarý 2018'de bir önceki yýla göre yüzde 2,4 geriledi. Konut satýþlarýnda Ýstanbul 234 bin 55 konut ile en yüksek paya (yüzde 17) sahip oldu. Ýstanbul'u 131 bin 161 konut

 • Serdar Aziz'e son teklif

  15 Ocak 2019 Salı 21:19 329

  Fenerbahçe, Galatasaray’ýn satýþ listesine koyduðu milli stoper Serdar Aziz için Sarý-Kýrmýzýlý takýmdan alacaðý olan 2.4 milyon euroyu bonservis bedeli olarak teklif etmeyi kararlaþtýrdý. STOPER bölgesi için Galatasaray’ýn gözüen çýkardýðý Serdar Aziz ile anlaþan ancak, Sarý-Kýrmýzýlýlar’ýn 4 milyon euro bonservis bedeli istemesi nedeniyle beklemeye

 • Yeni kral sahne alýyor

  15 Ocak 2019 Salı 21:19 331

  SÜPER Lig’de ikinci yarýnýn açýlýþ maçýnda Cuma günü Akhisarspor’a konuk olacak Beþiktaþ’ta kadro yavaþ yavaþ þekillenmeye baþladý. Teknik Direktör Þenol Güneþ’in Siyah-Beyazlýlar’ýn devre arasýndaki flaþ transferi Burak Yýlmaz’ý ilk 11’de oynatmaya hazýrlandýðý ortaya çýktý. Bir baþka yeni transfer Isimat-Mirin’in de 11’de baþlamasý bekleniyor. Trabzonspor’dan

 • Vagner Love FIFA’ya baþvurdu

  15 Ocak 2019 Salı 21:19 341

  Corinthians’la anlaþan Sambacý, bonservisini bedavaya almak için alacaklarýný gerekçe gösterip Beþiktaþ’ý FIFA’ya þikayet etti. Yönetim ise yaptýðý açýklamalar yüzünden Love hakkýnda disiplin süreci baþlatmýþtý. BEÞÝKTAÞ ile Vagner Love arasýndaki ipler giderek geriliyor. Siyah-Beyazlýlar’da Teknik Direktör Þenol Güneþ’in kararýyla kadro dýþý býrakýlarak

 • Abdurrahim Albayrak 'biz de çok merak ediyoruz' dedi, taraftarlar çýlgýna döndü

  15 Ocak 2019 Salı 21:19 333

  Galatasaray 2. Baþkaný Abdurrahim Albayrak, taraftarlarýn merakla beklediði forvet transferi hakkýnda konuþtu. Devre arasý transfer döneminde kadrosuna henüz forvet takviyesi yapmayan Galatasaray'da 2. Baþkan Abdurrahim Albayrak, açýklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuþan Abdurrahim Albayrak, "Taraftarlar forvet transferini çok merak ediyor. Hafta sonuna

 • Sigarayý býrakmak isteyenlere müjde

  15 Ocak 2019 Salı 21:09 332

  Sigarayý býrakmak isteyen baðýmlýlar, sayýlarý 300 bini geçmemek þartýyla, ‘Nikotin Replasman Preparatlarý ile Bupropion HCI’ ve ‘Vareniklin’ içerikli ilaçlardan ücretsiz faydalanacak. ‘4736 Sayýlý Kanun’un 1’inci maddesinin 1’inci fýkrasý hükmünden muaf tutulacaklarýn tespitine iliþkin Cumhurbaþkaný kararý Resmi Gazete’nin dünkü sayýsýnda yayýnlandý

 • Rusya'daki doðal gaz patlamasýnda ölü sayýsý arttý

  15 Ocak 2019 Salı 20:50 326

  Rostov bölgesinde dün meydana gelen doðal gaz patlamasýnda ölenlerin sayýsý 4'e çýktý. Rusya'nýn Rostov bölgesindeki bir binada dün meydana gelen doðal gaz patlamasý sonucu hayatýný kaybedenlerin sayýsý 4'e yükseldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlýðýndan yapýlan açýklamaya göre, Þahtý þehrinde 9 katlý binada meydana gelen doðal gaz kaynaklý patlamada ölü sayýsý

 • Brexit anlaþmasý Ýngiliz parlamentosunda yapýlan oylamada reddedildi

  15 Ocak 2019 Salı 20:50 329

  Ýngiltere Baþbakaný Theresa May'in AB ile vardýðý birlikten çýkýþ (Brexit) anlaþmasý Ýngiliz parlamentosunda 202 'Evet' oyuna karþýn 432 oyla reddedildi. Ýngiltere Baþbakaný Theresa May'in Avrupa Birliði (AB) ile vardýðý birlikten çýkýþ (Brexit) anlaþmasý Ýngiliz parlamentosu tarafýndan reddedildi. Ýngiliz parlamentosunda yapýlan oylamada Ýngiltere Baþbakaný

 • Belçika’nýn Flaman Bölgesi Hükümeti Suudi Arabistan’la ticaret görüþmelerini iptal etti

  15 Ocak 2019 Salı 20:50 339

  Belçika’nýn Flaman Bölgesi Hükümeti, gelen tepkilerin ardýndan Mart ayýnda Suudi Arabistan’la yapýlacak ticaret görüþmelerinin iptal edildiðini açýkladý Belçika’nýn Flaman Bölgesi Hükümeti, Suudi Arabistan'a yapýlacak ticaret gezisini iptal etti. Flaman Bölge Hükümeti Baþbakaný Geert Borgeois, yaptýðý açýklamada Mart ayýnda Suudi Arabistan’a yapýlacak

 • Ziraat Türkiye Kupasý'ndaki Boluspor-Galatasaray maçý ertelendi

  15 Ocak 2019 Salı 20:36 321

  Ziraat Türkiye Kupasý'ndaki Boluspor-Galatasaray maçý, yoðun kar yaðýþý nedeniyle ertelendi. Boluspor ile Galatasaray arasýnda bugün saat 19.50'de oynanmasý planlanan Ziraat Türkiye Kupasý son 16 turu ilk maçý, 'kötü hava koþullarý ve elveriþsiz saha zemini' gerekçesiyle ertelendi. “Ziraat Türkiye Kupasý Son 16 Turu'nda bugün oynanmasý gereken Boluspor-Galatasaray