En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Almanya'da otobüs köprüye çarptý

05 Aralık 2017 Salı 16:05
18 0
Almanya'da otobüs köprüye çarptý

Almanya'nýn baþkenti Berlin þehrinde bir otobüs, köprünün altýndan geçmeye çalýþýrken, köprüye çarptý.

Almanya'nýn baþkenti Berlin'de, þehirler arasý otobüs firmasý Flixbus'a ait iki katlý bir yolcu otobüsü, köprüye çarptý. Kaza sonucunda otobüsün ikinci katý paramparça olurken, otobüs içerisinde yolcu bulunmamasý da olasý bir faciayý önledi.

Üç metre kýrk santim yüksekliðindeki köprünün altýndan geçmeye çalýþan otobüs þoförünün, kaza sonrasý þoka girdiði belirtildi. Otobüsün ise dört metre yüksekliðinde olduðu bildirildi.Bir ihbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekipleri ve itfaiye yardýmý ile, köprüye sýkýþan otobüs çýkartýldý. Kaza sonucunda, otobüs kullanýlamaz hale geldi.

Kazada yaralanan otobüs þoförü hastaneye kaldýrýlýrken, kaza sonucunda trafik kýsa süreli aksadý. Otobüs kazasý, þoförlerin de çalýþma saatlerini yeniden gündeme getirdi. Daha önce de uykusuz kalan otobüs þoförlerinin buna benzer kazalara karýþtýklarý belirtildi.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0