En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Almanya, Toll Collect þirketini kalýcý olarak millileþtirecek

15 Ocak 2019 Salı 14:36
255 0

Alman hükümeti, otoyallarý kullanan kamyonlardan geçiþ ücretleri toplayan Toll Collect þirketini kalýcý olarak millileþtirme kararý aldý.

Almanya Ulaþtýrma Bakaný Andreas Scheuer, Toll Collect'i kalýcý olarak millileþtirmenin özel sektörden yeni bir operatör bulmaktan daha ucuz olacaðýný hesapladýklarýný belirtti.

Yüzde 45 hissesi Daimler'e, yüzde 45 hissesi Deutsche Telekom'a ve yüzde 10'u Vinci'ye ait olan Toll Collect'in Alman hükümeti ile sözleþmesi 31 Aðustos'ta sona ermiþti. Uydu tabanlý kamyon geçiþ ücreti toplama sisteminin dünyadaki ilk uygulayýcýsý olan Toll Collect için hükümet yeni bir iþletmeci bulmak üzere ihale açmýþtý.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0