En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Anneye 4 bin 857 TL veriliyor

14 Kasım 2017 Salı 09:21
13 0

Devlet anne olanlara maddi destek saðlýyor. Yeniþafak'ta yer alan habere göre; çocuk sahibi olan kadýnlar devletten 3 farklý ödeme alýyor. 2 ödemeden, çalýþsýn çalýþmasýn tüm anneler yararlanabiliyor.

Annelere çocuk sayýsýna göre 300-600 lira arasýnda doðum yardýmý yapýlýrken, ayrýca süt parasý ödeniyor. Doðum yardýmý ile anneye ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira veriliyor. Ýkinci ödeme ise doðum yapan kadýna süt ve emzirme parasý olarak ödeniyor. Bu parayý almak için kadýnýn çalýþýyor olmasý ya da kendi iþini yapmasý veya eþinin kendi iþini yapýyor ya da bir yerde çalýþýyor olmasý yeterli oluyor. Her yýl süt parasý yeniden belirleniyor. Bu yýl tutarý 133 lira.

Ayrýca çalýþan anneler, doðum izninde çalýþmadýklarý dönemin parasýný iþ göremezlik ödeneði altýnda devletten alýyor. Asgari ücretli bir anneye, 4 bin 424 lira iþ göremezlik ödeneði veriliyor. Ýlk çocuðunu dünyaya getiren asgari ücretli bir anne; 300 lira çocuk parasý, 133 lira süt parasý ve 4 bin 424 lira da iþ görmezlik ödeneði olmak üzere toplamda 4 bin 857 lira tutarýnda ödemeden yararlanýyor.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0