En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Avrupa Merkez Bankasý faizleri deðiþtirmedi

13 Eylül 2018 Perşembe 14:51
31 0
Avrupa Merkez Bankasý faizleri deðiþtirmedi

Avrupa Merkez Bankasý'ndan (ECB) yapýlan açýklamada, Yönetim Konseyi'nin bugünkü toplantýsýnda faiz oranlarýný deðiþtirmeme kararý aldýðý belirtilerek, politika faizinin sýfýrda, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40'ta ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te býrakýldýðý belirtildi.

Açýklamada, faiz oranlarýnýn en azýndan 2019 yaz dönemi boyunca ve enflasyon hedefi doðrultusunda gerektiði sürece mevcut seviyelerde kalmasýnýn beklendiði kaydedildi.

Aylýk net varlýk alým miktarýnýn 30 milyar avro seviyesinde bu ayýn sonuna kadar devam edeceði, ardýndan aylýk 15 milyar avroya indirileceði bildirilen açýklamada, orta vadeli enflasyon görünümüne iliþkin verilere göre varlýk alým programýnýn yýl sonunda da sona ereceði aktarýldý.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0