En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Bölgesel yerli uçak çok hafif olacak

14 Kasım 2017 Salı 21:14
22 0

TAI Genel Müdürü Temel Kotil, beþ yýl içinde 100 koltuk ve daha yüksek kapasiteli bölgesel yolcu uçaðý tasarýmýna baþlayacaklarýný açýkladý. Dubai’de yapýlan havacýlýk fuarýnda geliþmeler hakkýnda bilgi veren Temel Kotil, TAI’nin þu an mesaisinin önemli bölümünü savunma projelerine harcadýðýna dikkat çekerek “Elimizde yüzlerce yetiþmiþ mühendis var. Çalýþanlarýmýz ile savunma projelerinde yoðun olarak görev yapýyoruz. 10 yýllýk bir master plan hazýrladýk. Bu planda 5 yýl sonrasýnda bölgesel bir yolcu uçaðý için de düðmeye basacaðýz” dedi. Kokpit Areo’ya Flight Global’e Dubai Air Show sýrasýnda bilgi veren Kotil, yolcu uçaðý konusundaki çalýþmalar için amaçlarýnýn koltuk maliyetlerinin çok düþük hale getirebilmek olduðuna dikkat çekti.

Kotil tamamen kompozit gövdeli bir uçaðý hedeflediklerini belirterek “Koltuk maliyetlerimizin 787 gibi düþük olmasý gerekiyor. Hedef, 5 yýl içinde bu projeye baþlayabilmek” diye konuþtu. Geçtiðimiz günlerde Türkiye’nin gündeminde olan Sierra Nevada ile ortak TRJet Projesi’nin bittiði konusunda çýkan haberlerin ardýndan Özmen çiftinin sahip olduðu ABD merkezli havacýlýk þirketi, çalýþmalarýn devam ettiðini açýklamýþtý. Sierra Nevada, Alman Dornier’in imal ettiði 328 uçak ailesinin haklarýný iki yýl önce satýn almýþtý. Bu uçaklarýn modernize edilerek baþlatýlacak bölgesel uçak ailesi için sonrasýnda tamamen yeni tasarýma sahip 50 ve 70 koltuklu hem jet hem de turboprop motorlu modeller tasarlanacaktý. Ancak proje ile ilgili iki yýldýr herhangi bir geliþme olmadý.

Ayrıca okuyun: Yerli otomobil ne zaman üretilecek 2019 Yerli otomobil fiyatlarý ne kadar olacak

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0