En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Baþbakan Yýldýrým: Bolu Tüneli 23 yýlda yapýldý, bu tüneller 6 ayda yapýldý AK Parti farký bu

08 Ekim 2017 Pazar 16:27
16 0

Baþbakan Binali Yýldýrým, Afyonkarahisar’da açýlýþýný yaptýðý kavþak, köprü ve tünel açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, “Yollarý böleriz ama Türkiye’yi böldürmeyiz. Yüzünüzü güldürüp hayatýnýz kolaylaþtýrmak için çalýþýyoruz çalýþmaya devam ediyoruz. Bolu Tüneli 23 yýlda yapýldý, bu tüneller 6 ayda yapýldý. AK Parti farký bu. 6 ayda iki tane tünel” dedi.

Baþbakan Yýldýrým, AK Parti 26. Ýstiþare ve Deðerlendirme Toplantýsý için geldiði Afyonkarahisar’da sona eren toplantýnýn ardýndan Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý tarafýndan kentte yapýmý tamamlanan kavþak, köprü ve tünel açýlýþýna katýldý.

Törende konuþan Baþbakan Yýldýrým, Afyonkarahisar’a yapýlan yatýrýmlardan bahsederek, AK Parti’nin icraatlarýnýn geçmiþ dönemde yapýlanlarýn kat be kat fazlasý olduðunu söyledi. Yýldýrým, “Afyon her zaman AK Parti’ye güçlü destek verdi her seçimde desteðinizi arttýrýp AK Parti’ye sahip çýktýnýz. Yýllar sizin heyecan ve coþkunuzdan hiçbir þey eskitmedi. Yýllar geçti heyecanýnýz ve desteðiniz daha fazla arttý. Bizde sizin bu desteðinizi karþýlýksýz býrakmamak için Afyon’da gereken her þeyi yaptýk. Afyon’da 2013 yýlýnda sadece 54 km bölünmüþ yol vardý bununun üzerine 550 km bölünmüþ yol yaptýk. Yollarý bölüp insanlarý birleþtirip, yakýnlaþtýrdýk. Yürekleri birleþtirdik. Yolarý böleriz ama Türkiye’yi böldürmeyiz. Yüzünüzü güldürüp hayatýnýz kolaylaþtýrmak için çalýþýyoruz çalýþmaya devam ediyoruz. Bolu tüneli 23 yýlda yapýldý, bu tüneller 6 ayda yapýldý. AK Parti farký bu. 6 ayda iki tane tünel. Bu eserlerin toplam maliyeti 212 milyon TL. Afyon’a ve sizlere hayýrlý, uðurlu olsun. Afyon’da devam eden bir çok proje var ve inþallah kýsa zaman içerisinde bu projeleri bitireceðiz. Yeter ki sizin yüzünüz gülmeye devam etsin, sizin bu heyecanýnýz böyle devam etsin” diye konuþtu.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0