En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Baþbakan Yýldýrým taþeron iþçilerine Afyonkarahisar’dan müjde verdi

08 Ekim 2017 Pazar 16:27
21 0
Baþbakan Yýldýrým taþeron iþçilerine Afyonkarahisar’dan müjde verdi

Baþbakan Binali Yýldýrým, Afyonkarahisar'da katýldýðý açýlýþ töreninde taþeron iþçilerine müjde verdi.

Baþbakan Yýldýrým, AK Parti 26. Ýstiþare ve Deðerlendirme Toplantýsý için geldiði Afyonkarahisar’da sona eren toplantýnýn ardýndan Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý tarafýndan kentte yapýmý tamamlanan kavþak, köprü ve tünel açýlýþýna katýldý. Kürsüde konuþma yaptýðý esnada kendisini dinleyen kalabalýktan bir vatandaþýn “Baþbakaným taþeron iþçilere ne zaman kadro vereceksiniz” diye baðýrmasý üzerine gülümseyen Baþbakan Yýldýrým, “Taþeron iþçilerine merak etmeyin bu senenin sonuna kadar çalýþmalarýn hepsi bitecek” diye yanýt verdi. Baþbakan’ýn bu söylemi alaný dolduranlardan büyük alkýþ aldý.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0