En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Baþkentte bin 150 polisle asayiþ uygulamasý

30 Eylül 2018 Pazar 05:55
20 0
Baþkentte bin 150 polisle asayiþ uygulamasý

Altýndað Ýlçe Emniyet Müdürlüðü koordinasyonunda akþam saatlerinde asayiþ uygulamasý gerçekleþtirildi. Uygulamaya, ilçe emniyet müdürlüðünün yaný sýra il emniyet müdürlüðünün tüm birimlerinden bin 150 polis katýldý. Uygulamada bekçiler de yer aldý.

Umuma açýk eðlence mekanlarýný denetleyen ekipler, kiþilerin kimlik bilgilerini sorguladý. Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri uygulama noktalarýnýn çevresinde güvenlik önlemi aldý.

Uygulamada 6 bin 205 kiþi sorgulandý, 10 aranan þahýs yakalandý, 12 kiþiye adli/idari iþlem yapýldý, 4 bin 620 lira ceza kesildi. 48 iþ yeri kontrol edildi, 6'sýna cezai iþlem uygulandý, 3'ü kapatýldý.

Bin 377 aracýn kontrol edildiði trafik denetimlerinde de 12 araç trafikten men edildi, 28 araca 20 bin 838 lira ceza yazýldý. Sürücülere emniyet kemerlerini takmalarý ve sürüþ anýnda cep telefonuyla görüþmemeleri uyarýsý yapýldý.

Uygulamada ayrýca kaçak içki, uyuþturucu hap ile ruhsatsýz silah da ele geçirildi.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0