En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Beþiktaþ'ta Oðuzhan, Cenk ve Tolgay'a teklifler var

14 Kasım 2017 Salı 09:24
17 0

Beþiktaþ yönetimi Oðuzhan, Cenk ve Tolgay için 'teklifler' geliyor dedi.

“Porto maçýný atlattýktan sonra önümüz açýlýr. Finansal tabloyu daha net görmeye baþlarýz. Futbolcu satýþý birinci opsiyonumuz deðil. Oyuncularýmýza çok net rakamlar telaffuz edilmese de teklifler var. Oðuzhan, Cenk, Tolgay bunlardan bazýlarý. Avrupa’da da sürekli konuþulan, gündemde olan isimler. Ýngiltere’den ve Ýspanya’dan takipler ve teklifler var. Bizim niyetimize bakýyorlar. Biz de bazý kritik eþikleri geçmeden niyetimizi netleþtirmiyoruz. Takip eden menajerlerin gayri resmi ilgileri de var.

Porto maçýný geçtikten sonra bu konudaki politikamýzý netleþtirebiliriz. Satýþ ocak ayýnda mý olur, sezon sonu mu olur ya da hiç olmaz mý, bunlarý ortaya koyabilecek net bir tablo önümüzde yok. Þu an net olan tek þey devre arasýnda Domagoj Vida’nýn gelecek olmasý. Onun dýþýnda her ihtimal var. Elimizdeki oyuncularý ocak ayýnda satabilir ama mayýs ayýnda gitme þartý da koyabiliriz. Bu opsiyon da var. Duruma göre plan, program deðiþir.”

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0