En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Bileti kesen o sözler

07 Ekim 2018 Pazar 01:14
26 0
Bileti kesen o sözler

Ç.Rize maçý sonrasý Comolli ile tartýþan tecrübeli kaleci ile konuþan Baþkan Koç, “Takýma aðabeylik yapmýyorsun. Gereksiz tartýþmalara girip, Fener’e zarar veriyorsun” diyerek ipi çekti.

Fenerbahçe'de büyük yanký uyandýran kaleci Volkan Demirel’in kadro dýþý kalmasýnýn perde arkasý da ortaya çýkmaya baþladý. Çaykur Rizespor maçýndan sonra Sportif Direktör Comolli’nin taraftarlarla konuþmaya gönderdiði Volkan’ýn “Ben oynamýyorum ki, niye ben konuþuyorum” diyerek Comolli ile tartýþmasý bardaðý taþýran son damla oldu.

Bu geliþmelerden sonra Samandýra’ya giden Baþkan Ali Koç’un Volkan ile bir görüþme yaptýðý ve, “Biz senden takýma aðabeylik yapmaný bekliyoruz. Biz taraftarlarla konuþup, gönülerini almaný beklerken, sen yöneticinle gereksiz bir tartýþmanýn içine giriyorsun, takýmýn huzurunu bozuyorsun. Fener’e zarar veriyorsun” dediði öðrenildi. Bu konuþmanýn ardýndan da Volkan ile ilgili karar alýndý.

Aatýf ve Dirar’ýn ise takýmdaki Arap kökenli futbolcular ve Fransýzca konuþan oyuncular üzerinde etkili olup gruplaþmaya yol açtýklarý için böyle bir kararýn alýndýðý ifade edildi. Öte yandan kadro dýþý kalan Volkan’ýn, futbolu býrakma kararýný sezon bitmeden alacaðý ileri sürüldü. Volkan’ýn daha sonra eþi Zeynep’in uzun süre yaþadýðý Belçika’ya gidip, antrenörlük kursuna baþlayacaðý öðrenildi.

Fenerbahçe'deki kadro dýþý kararlarýnýn ardýndan Volkan Demirel’in eski takým arkadaþlarý Baþakþehirli Emre Belözoðlu ile Gençlerbirliði’nde forma giyen Selçuk Þahin’den destek paylaþýmlarý geldi. Emre, Volkan ile birlikte bir karþýlaþma öncesinde seremonideki görüntüyü sosyal medya hesabýndan paylaþarak, “Yanýndayým” mesajý verdi. Selçuk da Volkan ile birlikte bir fotoðrafýný paylaþýp, altýna “Kardeþ’ diye yazdý.

Volkan Demirel’in kadro dýþý kalmasýnýn ardýndan takým kaptanlýðý sýralamasý deðiþirken, Skrtel de kaptanlar arasýna katýldý. Bundan böyle Sarý-Lacivertli takýmýn 1. kaptaný Mehmet Topal olacak. Onun oynamadýðý karþýlaþmalarda bazubandý Hasan Ali takacak. Martin Skrtel ise Kanarya’da üçüncü kaptanlýða getirilecek. Yönetim bu konudaki kararýný bu hafta içinde açýklayacak.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0