En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

BMGK'nin Gazze soruþturmasý talebi ABD'nin engeline takýldý

15 Mayıs 2018 Salı 00:44
24 0
BMGK'nin Gazze soruþturmasý talebi ABD'nin engeline takýldý

BMGK'nin Gazze'de Ýsrail güvenlik güçlerince 50'den fazla Filistinlinin þehit edilmesine iliþkin 'baðýmsýz ve þeffaf' soruþturma talebi ABD tarafýndan reddedildi.

Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Gazze sýnýrýndaki protestolarda Ýsrail güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanmasý sonucu 50'den fazla Filistinlinin þehit edilmesine iliþkin soruþturma talebi ABD'nin engeline takýldý.

BMGK'nin geçici üyelerinden Kuveyt, konseyden Gazze'deki þiddet olaylarýndan endiþe ve üzüntü duyulduðunu belirten ve 50'yi aþkýn Filistinlinin þehit edilmesine dair soruþturma baþlatýlmasýný talep eden bir açýklamanýn kabul edilmesini istedi.

Diplomatlar, Gazze sýnýrýndaki protestolarda Ýsrail güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanmasý sonucu 50'den fazla Filistinlinin þehit edilmesine iliþkin BMGK'nin "baðýmsýz ve þeffaf" soruþturma talebine ABD'nin karþý çýktýðýný söyledi.

ABD, 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüþ Yürüyüþü" kapsamýndaki barýþçýl gösterilerde Ýsrail'in orantýsýz güç kullanýmý sonucu çok sayýda Filistinlinin þehit edilmesiyle ilgili soruþturma taleplerini iki kez daha reddetmiþti.

BM Ortadoðu Barýþ Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov'un konseyi bilgilendirmesi bekleniyor.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0