En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Bosna Hersek halký sandýk baþýnda

07 Ekim 2018 Pazar 06:45
20 0
Bosna Hersek halký sandýk baþýnda

Bosna Hersek'te kanton, entite ve ulusal parlamentolar ile Devlet Baþkanlýðý Konseyi üyelerinin belirleneceði seçimde oy kullanma iþlemi baþladý.

Ülkede kayýtlý 3 milyon 352 bin 933 seçmen, yerel saat ile 07.00 ile 19.00 (TSÝ 08.00-20.00) saatleri arasýnda oy kullanabilecek.

Bosna Savaþý'ný (1992-1995) sonlandýran Dayton Barýþ Antlaþmasý ile oluþturulan karmaþýk bir siyasi yapýya sahip Bosna Hersek'teki seçmenler, 518 koltuk için yarýþan 7 bin 498 aday arasýnda tercih yapacak.

Bu arada, devletin en üst mevkisi olan Devlet Baþkanlýðý Konseyi'nin Boþnak, Sýrp ve Hýrvat üyelerinin belirleneceði seçimlerde, konseydeki 3 üyelik koltuðu için 15 aday yarýþýyor.

Bosna Hersek'in "kurucu milletleri" olarak nitelendirilen Boþnak, Sýrp ve Hýrvatlardan birer ismin seçileceði Konsey üyeliði için 6 Boþnak, 5 Hýrvat ve 4 Sýrp aday bulunuyor.

Dayton Barýþ Antlaþmasý sonrasý ülkede sekizinci kez yapýlan seçimlerde, ulusal parlamentonun yaný sýra Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ve Sýrp Cumhuriyeti (RS) olmak üzere iki entitedeki parlamentolar ile FBIH içerisindeki 10 kantondaki parlamentolarýn yeni üyeleri belirlenecek.

Merkez Seçim Komisyonu (CIK) verilerine göre seçimlere 58 siyasi parti, 34 baðýmsýz aday ve 36 ittifak katýlýyor. Resmi olmayan ilk sonuçlarýn, gece yarýsýndan önce açýklanmasý bekleniyor.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0