En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Brexit anlaþmasý Ýngiliz parlamentosunda yapýlan oylamada reddedildi

15 Ocak 2019 Salı 20:50
329 0
Brexit anlaþmasý Ýngiliz parlamentosunda yapýlan oylamada reddedildi

Ýngiltere Baþbakaný Theresa May'in AB ile vardýðý birlikten çýkýþ (Brexit) anlaþmasý Ýngiliz parlamentosunda 202 'Evet' oyuna karþýn 432 oyla reddedildi.

Ýngiltere Baþbakaný Theresa May'in Avrupa Birliði (AB) ile vardýðý birlikten çýkýþ (Brexit) anlaþmasý Ýngiliz parlamentosu tarafýndan reddedildi.

Ýngiliz parlamentosunda yapýlan oylamada Ýngiltere Baþbakaný Theresa May'in AB ile vardýðý birlikten çýkýþ (Brexit) anlaþmasý 202 evet oyuna karþý 432 hayýr oyu ile reddedildi.

Oylama sonuçlarýnýn ardýndan deðerlendirmede bulunan Baþbakan May muhalefetin gensoru vermesi halinde yarýn bunun görüþülebileceðini söyledi.

Ýngiltere Baþbakaný Theresa May oylama öncesinde, “Anlaþmaya karþý oy kullanmak belirsizlikten, bölünmekten, son derece gerçek bir anlaþmasýz ayrýlýktan baþka bir þey deðil.” ifadesini kullanmýþtý.

Ana muhalefetteki Ýþçi Partisi Lider Jeremy Corbyn ise parlamentoda vekiliere oylama öncesi son kez seslenerek, “Bu anlaþmanýn bu gece reddedilmesinin en iyi sonucu bir genel seçim olacaktýr.” deðerlendirmesinde bulundu.

Ýngiltere'de muhalefetteki Ýþçi Partisi'nin Lideri Jeremy Corbyn, Baþbakan Theresa May hükümetine karþý güvensizlik oylamasý talep ettiðini açýkladý.

ngiliz parlamentosu, geçen hafta aldýðý iki kararla hükümetin anlaþmasýz Brexit için ayýrdýðý bütçeyi kullanmasýna kýsýtlama getirmiþ ve May'in yeni tavizler için AB ile müzakeresi için kullanabileceði süreyi 3 günle sýnýrlamýþtý.

Parlamento, bu kararlarla May hükümetinin Brexit sürecindeki inisiyatifini kýsýtlayarak ipleri önemli ölçüde eline almýþtý.

Anlaþmanýn reddiyle Ýngiltere'de erken seçim ve yeni referandum gibi bir dizi seçeneðin masaya gelmesi bekleniyor.

Ýngiltere 23 Haziran 2016'daki referandumla AB'den ayrýlma kararý almýþtý.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0