En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

`Brexit tarihini ötelemek belirsizliði de uzatýr`

15 Ocak 2019 Salı 13:54
247 0
`Brexit tarihini ötelemek belirsizliði de uzatýr`

Almanya iþ dünyasýnýn önde gelen lobi kuruluþlarýndan Almanya Sanayi Federasyonu (Bundesverband der Deutschen Industrie - BDI) açýklamasýnda, Birleþik Krallýk'ýn Avrupa Birliði'nden ayrýlmasýnýn 29 Mart sonrasýnda bir tarihe ötelenmesinin, bir taraftan daha iyi bir siyasi anlaþma umudu ortaya çýkaracaðýný, ancak diðer taraftan ekonomik belirsizliðin uzamasý anlamýna geleceðine dikkat çekildi.

BDI Direktörü Joachim Lang yaptýðý açýklamada, "Anlaþmasýz bir Brexit'in ortaya çýkmasý halinde durum öngörülemez olacaktýr, ancak Brexit tarihini ötelemek buna doðru yanýt olmaz" diye uyardý.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0