En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Fotoğraf, video

17:42 Ülker bu bayrama sürpriz tatlarýyla giriyor

17

05:55 Altay Tankı'nda ihaleye doğru

10

İş

Tüm kategori haber

 • Microsoft`un karý beklentileri aþtý

  21 Temmuz 2017 Cuma 06:55 6

  Microsoft'un karý mali yýlýnýn 4. çeyreðinde analist beklentilerini aþtý. Karýn beklentileri aþmasýnda bulut operasyonundaki hýzlý büyüme etkili oldu. Azure platformunu da içeren bulut operasyonunun geliri 4. çeyrekte yüzde 11 artarak 7,43 milyar dolara ulaþtý. Analistler 7,32 milyar dolar gelir bekliyorlardý. 4. çeyrekte Microsoft'un net karý 2016'nýn ayný dönemine

 • Petrol 49 dolarda seyrediyor

  21 Temmuz 2017 Cuma 06:55 6

  Brent petrolün varil fiyatý dün 49,62 dolardan güne baþlamýþ ve gün içinde en yüksek 50,17 dolarý görmüþtü. Bu sabah 49,29 dolardan güne baþlayan Brent petrolün varil fiyatý, saat 09.28 itibarýyla yüzde 0,04 azalarak 49,27 dolara yükseldi. Ayný dakikalarda Batý Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 46,91 dolardan alýcý buldu. Analistler, bugün yurt içi ve yurt dýþýnda

 • Ekonomi Bakaný Zeybekci TÜSÝAD’ý ziyaret etti

  20 Temmuz 2017 Perşembe 17:49 6

  TÜSÝAD tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, TÜSÝAD Genel Merkezinde basýna kapalý olarak gerçekleþen ziyaret kapsamýnda yatýrým ortamý, finansal kaynaklara eriþim ve AB ile Gümrük Birliðinin güncellenmesi konularý ele alýndý. Ekonomi Bakaný Zeybekci, ziyarette, TÜSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Erol Bilecik baþkanlýðýndaki; "TÜSÝAD Yönetim Kurulu", "Yatýrým

 • American Express`in karý azaldý

  20 Temmuz 2017 Perşembe 08:11 7

  American Express'in karý 2017 2. çeyrekte yüzde 33 azaldý. Karýn azalmasýnda, büyük bankalar ile yoðunlaþan rekabette müþteri elde etmek için verilen ödüllere yapýlan yüksek harcamalar etkili oldu. Ýkinci çeyrekte kredi kartý üyelerini ödüllendirmek için geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 9 artýþla 1,93 milyar dolar harcayan American Express'in 2. çeyrekte

 • 9 Milyon Emekli Çifte Zammına Kavuşuyor

  20 Temmuz 2017 Perşembe 06:01 7

  SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında beklediklediklerine zamlı maaşlarını almaya başladılar. Emeklilere zamlı maaşları bı haftadan itibaren ödenmeye başladı. Emekliler maaşlarını hem enflasyon zamlı ile hem de her ay aylıklara eklenen ek ödeme zamları ile birlikte alacaklar. Emeklilere ödecek olan enflasyon zammı oranı 5.89 olarak belirlendi

 • İşsizlik maaşı sistemi değişiyor… İşsizlik maaşını nasıl alırım?

  20 Temmuz 2017 Perşembe 05:27 6

  İşsizlik maaşı sistemi değişiyor. Yeni sistemde maaş alma süresinin uzaması fakat ücretin düşürülmesi planlanıyor. Habertürk Gazetesi’nden Tahsin Akça ve Ahmet Kıvanç’ın haberine göre 2017-2019 yıllarını kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi belgesinde işsizlik maaşında yeni bir düzenleme öngörülüyor. Habere göre uzun süre işsizlik maaşı alana daha düşük

 • BIST 100 endeksi, 107 bin 417 puanla tarihi kapanýþ gerçekleþtirdi

  19 Temmuz 2017 Çarşamba 18:19 7

  Güne alýcýlý bir seyirle baþlayan BIST 100 Endeksi, en yüksek 107.563,95 puaný görerek gün içi rekorunu tazeledi. Günün ikinci yarýsýnda gelen kar satýþlarýný 106.500 bölgesinde karþýlayan BIST 100, tepki alýmlarý ile yeniden yönünü yukarý çevirdi ve günü (%1,61)1.699,21 puan artýþla kapanýþ rekorunu yenileyerek 107.417,52 puandan tamamladý. Yurt içinde

 • Tarým iþletmelerine 1 milyar avroluk destek

  19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:28 6

  ATO Baþkaný Gürsel Baran, Ankara’nýn da IPARD-II Programý kapsamýnda desteklenecek iller arasýnda yer aldýðýný hatýrlatarak, “Tarým alanýnda yatýrým yapmak isteyenler ve yatýrým alanlarýný geliþtirmek isteyenler için bu destek önemli bir fýrsat” dedi. Avrupa Birliði (AB) Katýlým Öncesi Yardým Aracý IPARD-II Programý kapsamýnda, tarým sektöründe yatýrým

 • Tesla CEO`su Elon Musk durdurulamýyor

  19 Temmuz 2017 Çarşamba 15:55 6

  Tesla'nýn CEO'su Elon Musk, yaptýðý açýklamada þirketin çok yakýn bir gelecekte en az üç fabrika açacaðýný belirtti. "Gigafactory" adýný verdiði fabrikalarýn nerelerde açýlacaðýnýn yýl sonunda duyurulacaðýný ifade eden Musk, hedeflerinin daha büyük olduðunu da sözlerine ekledi. Fabrikalardan ikisinin Amerika Birleþik Devletleri sýnýrlarýnda kurulacaðýný

 • Yeni kabineye piyasalarýn tepkisi

  19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:53 6

  Baþbakan Binali Yýldýrým'ýn açýkladýðý yeni kabinede ekonomi ile ilgili bazý bakanlýklarda deðiþimler yaþandý. Piyasalarýn açýklamaya tepkisi ise pozitif yönde oldu. Yeni kabinenin açýklanmasý öncesinde 4,0708 seviyesinde bulunan euro/TL þu sýralar 4.0579’e, 3,5320 seviyesinde bulunan dolar/TL ise 3,5210’a gerilemiþ durumda. Açýklama öncesinde 160 bin 642 puandan