En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Cenk Tosun ocak ayýnda satýlýp haziranda takýmdan ayrýlacak

05 Aralık 2017 Salı 09:05
24 0

Beþiktaþ'ýn yýldýz golcüsüne Manchester City'nin yarý sýra Ýtalya'dan da talip var.

Everton, Newcastle United, Tottenham Hotspur gibi kulüplerin peþinden koþtuðu Cenk Tosun için iki dev ekip daha devreye girdi. Bunlardan biri Premier Lig’in lideri Manchester City, diðeri de ismi sýr gibi gizlenen bir Ýtalyan.

BEÞÝKTAÞ’TA her geçen gün Cenk Tosun’un talipleri artýyor. Þampiyonlar Ligi’nde ve Süper Lig’de attýðý gollerle ve ortaya koyduðu mü cadeleyle Avrupa’nýn gözetimi altýnda tutulan Cenk’i son dönemde Ýngiltere, Ýtalya ve Almanya Ligi’nden pek çok kulübün takip ettiði biliniyor. Ýngiliz basýný, Cenk’e Tottenham, Crystal Palace, Newcastle United ve Everton gibi kulüplerin talip olduðunu ve ocakta renklerine katmak için çalýþma yaptýklarýný sürekli yazýyordu. Ancak Beþiktaþ cephesinden dün çok önemli bir bilgi geldi.

Siyah-Beyazlý Yöneticiler, Cenk’e Ýngiltere’den Manchester City’nin talip olduðunu bildirdi. Ancak yýldýz golcüyü Ýtalya’dan isteyen çok önemli bir baþka kulübün daha bulunduðu da söylendi. Bu takýmýn ismini vermeyen yöneticiler, resmi temaslarýn baþladýðýný da duyurdu. Baþkan Fikret Orman’ýn, “30 milyon eurodan aþaðýya satmam” dediði Cenk’in, ocak ayýnda Çizme’nin yolunu tutmasý sürpriz olmayacak. Yýldýz golcünün taliplerinin artmasý fiyatýnýn da yükselmesini saðlayacak.

Yönetim, Cenk’e gelen tekliflerin pek çoðundan oyuncunun haberdar olmadýðýný da bildirdi. Siyah-Beyazlýlar, oyununun ve motivasyonunun bozulmamasý için teklifleri ve önerileri þimdilik gizli tutuyor. Ancak ilk yarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan Cenk’in de görüþleri alýndýktan sonra ortak bir rota belirlenecek. Bu oyuncunun satýþýna kesinlikle karþý çýkan Teknik Direktör Þenol Güneþ’in de görüþü önemli. Beþiktaþ Tosun Paþa’yý, sezon sonu gitmek þartýyla ocak ayýnda satma planý yapýyor.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0