En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Dünya savunma ligine yeni Türk aday

12 Ocak 2019 Cumartesi 01:45
102 0
Dünya savunma ligine yeni Türk aday

Savunma sanayisindeki cirolarýn dikkate alýnarak yapýlan dünyanýn ilk 100 savunma sanayisi þirketi listesinde Türk savunma sanayisi þirketlerinden ASELSAN, Türk Havacýlýk ve Uzay Sanayisi, ROKETSAN ve STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AÞ yer alýyor.

Bu listeye þimdi HAVELSAN da girecek. Þirket 2018’deki baþarýlý performansýyla dikkati çekti.

Bu performansýný bu yýl daha da yukarýya çekmeyi hedefleyen þirket, gözünü dünyanýn ilk 100 savunma sanayisi þirketi listesine dikti. HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, 2018’de HAVELSAN’ýn hemen hemen bütün hedeflerini gerçekleþtirdiðini söyledi.

Geçmiþ 10 yýlýn ortalamalarýyla kýyasladýklarýnda geçen yýl çok önemli aþama kaydettiklerini dile getiren Atalay, “Yýllýk ciromuz 150 milyon dolarlar mertebesindeyken 2018’de 250 milyon dolar ciroya ulaþtýk. Yýllýk yeni iþ alma ortalamamýz 200-250 milyon dolarken 2018’de 400 milyon dolar civarýnda yeni iþ aldýk. Mevcut sipariþlerin büyüklüðü 500-600 milyon dolarken 2018’de 1 milyar dolar mertebesine ulaþtýk. Planladýðýmýz, hedeflediðimiz týrmanýþýn ilk pik noktasý. Esas hedefimiz 2019’da dünyanýn ilk 100 savunma þirketi arasýna girmek” dedi.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0