En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Dýþiþleri Bakanlýðý Kerkük’te Türkmen Ali Elmas’a düzenlenen silahlý saldýrýyý kýnadý

07 Şubat 2018 Çarşamba 05:34
14 0
Dýþiþleri Bakanlýðý Kerkük’te Türkmen Ali Elmas’a düzenlenen silahlý saldýrýyý kýnadý

Dýþiþleri Bakanlýðý, Kerkük Üniversitesi’nde görevli Türkmen Ali Elmas’ýn hayatýný kaybetmesine neden olan silahlý saldýrýyý kýnadý.

Bakanlýktan yapýlan yazýlý açýklamada, Kerkük Üniversitesi’nde görevli Türkmen Ali Elmas’ýn dün Kerkük'te uðradýðý silahlý saldýrý sonucunda hayatýný kaybettiði hatýrlatýlarak, “Merhuma Allah'tan rahmet, yakýnlarýna ve Iraklý Türkmen soydaþlarýmýza baþsaðlýðý dileklerimizi iletiyoruz. Son dönemde, Kerkük’te Türkmen soydaþlarýmýza yönelik saldýrýlarýn artýþýný kaygýyla izliyor ve bu menfur saldýrýlarý þiddetle kýnýyoruz. Bu saldýrýlarý düzenleyen ve azmettirenlerin en kýsa sürede adalet önüne çýkarýlmalarýný bekliyoruz” denildi. Açýklamada, Iraklý yetkililere Kerkük halkýnýn tüm unsurlarýnýn kentte güven ve huzur içinde yaþamalarý için gerekli önlemleri almalarý çaðrýsýnda bulunuldu. (ÝHA)

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0