En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Doðalgaz ithalatý Aðustos'ta yüzde 24,4 azaldý

27 Ekim 2018 Cumartesi 09:57
40 0
Doðalgaz ithalatý Aðustos'ta yüzde 24,4 azaldý

Türkiye'nin doðalgaz ithalatý Aðustos'ta geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 24,4 azalarak 3 milyar 35 milyon metreküpe indi.

Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumunun "2018 Aðustos Ayý Doðalgaz Sektör Raporu"na göre, geçen yýl aðustosta 4 milyar 16 milyon metreküp doðal gaz ithal edilirken, bu yýlýn ayný ayýnda ithalat yüzde 24,4 azaldý ve 3 milyar 35 milyon metreküpe düþtü.

Toplam ithalatýn 2 milyar 588 milyon metreküpü boru hatlarýyla, 447 milyon metreküpü de sývýlaþtýrýlmýþ doðal gaz (LNG) tesisleri aracýlýðýyla gerçekleþtirildi.

Bu yýl aðustos ayýnda en fazla doðal gaz 1 milyar 465 milyon metreküple Rusya'dan alýndý. Bu ülkeyi 636 milyon metreküple Azerbaycan ve 487 milyon metreküple Ýran izledi. Ýthalatýn kalaný Cezayir ve Katar'dan yapýldý.

Aðustosta doðal gaz tüketimi geçen yýlýn ayný ayýna kýyasla yüzde 18,4 azalarak 2 milyar 929 milyon metreküp oldu.

Bu dönemde en çok doðal gaz tüketimi 1 milyar 557 milyon metreküple dönüþüm ve çevrim sektöründe gerçekleþti. Bu sektörü 861 milyon metreküple sanayi izledi. Tüketimin kalaný ise diðer enerji sektörleri, hizmet sektörü ve konutlarda gerçekleþti.

Aðustosta, geçen yýlýn ayný ayýndaki doðal gaz tüketimiyle kýyaslandýðýnda, dönüþüm ve çevrim sektörü yüzde 23,5, sanayi sektörü ise yüzde 18 daha az doðal gaz tüketti.

Depolardaki doðal gaz stok miktarý ise aðustosta geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 12,5 artýþla 3 milyar 246 milyon metreküp oldu. Bu miktar, 2017 yýlýnýn aðustos ayýnda 2 milyar 884 milyon metreküp olarak hesaplanmýþtý.

Aðustosta doðal gaz ihracatý yapýlan tek ülke Yunanistan oldu. Geçen yýl aðustosta Yunanistan'a 58,8 milyon metreküp doðal gaz gönderilirken, bu yýlýn ayný döneminde bu miktar yüzde 13,5 artýþla 66,7 milyon metreküpe çýktý.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0