En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Dolara Merkez Bankasý freni

17 Mayıs 2018 Perşembe 02:00
28 0
Dolara Merkez Bankasý freni

Piyasalar, dün Merkez Bankasý’nýn açýklamalarýyla yön buldu. Dolar dün 4.50 lirayý aþýnca Merkez Bankasý önce sözle müdahale etti.

Yapýlan açýklamada “Piyasalarda gözlenen saðlýksýz fiyat oluþumlarý yakýndan takip edilmektedir. Geliþmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alýnarak gerekli adýmlar atýlacaktýr” denildi. Açýklama sonrasý dolar yönünü aþaðý çevirdi. Bu mesajýn ardýndan Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan’ýn Merkez Bankasý Baþkaný Murat Çetinkaya ile AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya geleceði duyuruldu. Haberin ardýndan dolar 4.40 lira seviyesine geldi. Düþüþteki Borsa Ýstanbul ise yeniden yükseliþe geçti. Yüzde 0.9 artan Borsa istanbul günü 102 bin 157 puandan kapattý.

Bu arada Erdoðan’ýn Ýran Cumhurbaþkaný Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi ile AK Parti Genel Merkezi’nde yaptýðý görüþmeye Murat Çetinkaya’nýn da katýlmasý piyasalarda ‘ekonomi zirvesi toplanýyor’ iddiasýna neden oldu. AK Parti Genel Merkezi’nde Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci Baþbakan Yardýmcýsý Mehmet Þimþek, Maliye Bakaný Naci Aðbal ve Kalkýnma Bakaný Lütfi Elvan’ýn bulunmasý bu iddiayý güçlendirdi. Öte yandan piyasalardaki hareketlilik sýrasýnda bir açýklama yapan Baþbakan Yardýmcýsý Mehmet Þimþek “Kural tabanlý piyasa ekonomisi yaþayabilecek tek seçenek” dedi.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0