En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

DSÝ Genel Müdürü Murat Acu: Hatipoðlu Barajý ekonomiye 4 milyon lira katký saðlayacak

13 Eylül 2017 Çarşamba 15:45
12 0

Devlet Su Ýþleri tarafýndan Karabük'e yapýlan Hatipoðlu Barajý bittiðinde ülke ekonomisine yýllýk 4,33 milyon lira katký saðlayacaðý bildirildi.

Devlet Su Ýþleri (DSÝ) tarafýndan Karabük'e yapýlan Hatipoðlu Barajý bittiðinde ülke ekonomisine yýllýk 4,33 milyon lira katký saðlayacaðý bildirildi.

DSÝ Genel Müdürü Murat Acu, yaptýðý yazýlý açýklamada, barajýn bitmek üzere olduðunu belirtti.

"Orman ve Su Ýþleri Bakanýmýz Veysel Eroðlu'nun talimatýyla baþlatýlan ve büyük sulama projeleri alanlarý dýþýnda kalan kýrsal kesimlerde kýsa sürede sulu tarýma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý hedeflenen 'Gölsu Projesi' kapsamýnda Karabük ilimiz de nasibini almaktadýr. Batý Akdeniz Geliþim Projesi (BAKGEP) kapsamýnda bulunan Karabük ilimizde þehir merkezi ve Safranbolu ilçesine yýllýk 32,5 milyon metreküp içme suyu saðlandý. Karabük'te 28 derenin ýslahý tamamlandý. Bu kapsamda çalýþmalarý hýzla devam eden Karabük Hatipoðlu Barajý'nda sona gelindi. Baraj ve sulamasý tamamlandýðýnda toplam 4 bin 930 dekar zirai arazinin sulanmasý saðlanacaktýr. Projede dolusavak imalatlarý tamamlanarak gövde dolgusunda son aþamaya gelinmiþ olup dipsavak cebri boru imalatlarý devam etmektedir. Hatipoðlu Barajý ve Sulamasý kasým ayý baþýnda tamamlanarak hizmete alýnacaktýr. Temelden yüksekliði 32,35 metre olan barajýn tamamlanmasýyla 2017 birim fiyatlarý ile ülke ekonomisine yýllýk 4,33 milyon lira katký saðlanmasý hedeflenmektedir."

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0