En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

ECB toplantýsýndan ne bekleniyor?

14 Haziran 2018 Perşembe 09:00
26 0
ECB toplantýsýndan ne bekleniyor?

Mario Draghi ve Avrupa Merkez Bankasý'ndaki (ECB) diðer yetkililer, tahvil alýmlarýndan çýkýþ tarihine iliþkin ilk resmi görüþmeyi Perþembe günü gerçekleþtirecek. Yine de, yetkililerin bu konuda bir karara varýp varmayacaklarý net deðil. Yetkililer, karar almak için Temmuz ayýný bekleyebilir.

Yatýrýmcýlar ve ekonomistler, Perþembe günkü toplantýda, üç yýldýr devam eden tahvil alýmý programýndan çýkýþ tarihine iliþkin iþaretleri yakýndan izleyecek. Yatýrýmcýlarýn bir zaman çizelgesi oluþturmaya hazýr olup olmadýklarý konusundaki beklentiler, bölünmüþ durumda.

ECB'nin enflasyon görünümüne iliþkin güveni, güncellenen tahminlerin verdiði destek ile Haziran ayýnda artmýþ olabilir. Yatýrýmcýlar, parasal geniþlemenin yýl sonuna kadar geniþletilmesine neredeyse kesin gözüyle bakýyor. Ýlk faiz artýþýnýn ise 2019'un ortalarýnda gerçekleþmesi öngörülüyor.

Bloomberg Economics'ten Jamie Murray, "ECB Baþekonomisti Peter Praet'in 6 Haziran'daki yorumlarýný da hesaba katarsak, bankanýn enflasyonda zafere ulaþýldýðýný ilan etmesi ve varlýk alýmlarýndan çýkýþý iþaret etmesi olasý görünüyor" dedi.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0