En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Elon Musk bu sefer ucuz internetin peþinde

13 Şubat 2018 Salı 01:26
20 0
Elon Musk bu sefer ucuz internetin peþinde

Milyarder giriþimci Elon Musk, kurduðu uzay þirketi SpaceX ile ucuza internet hizmeti sunmak için çalýþmalara baþladý.

Elon Musk'ýn kurucularý arasýnda yer aldýðý SpaceX, küresel internet saðlamak için çalýþmalarý hýzlandýrdý. 3 yýl önce duyurulan proje için bu hafta içerisinde ilk test uydularý fýrlatýlabilir.

Microsat 2a ve 2b adý verilen prototip uzay araçlarý Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Üssü'nde yükleme için hazýrlanmaya baþladý. Hafta içerisinde, Paz adý verilen ve yaklaþýk 1,5 ton aðýrlýðýndaki Ýspanyol radar gözlem uydusu yeniden kullanýlacak bir Falcon 9 roket ile uzaya gönderilecek.

Yer istasyonu ile arasýnda radyo iletiþim sistemi testi yapýlmasý için gönderilecek olan uydu eðer baþarýlý sonuç verirse, Starlink adý verilen uydu takým yýldýzý, dünya üzerinde düþük maliyetli internet eriþimi saðlayacak. SpaceX'in rakibi OneWeb ise bu yýl içinde Uluslararasý Telekomünikasyon Birliði'nden lisans alarak en kýsa sürede faaliyete geçmeyi planlýyor.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0