En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Enflasyonda köpük gitti, düþüþ sürecek

04 Aralık 2018 Salı 04:04
50 0
Enflasyonda köpük gitti, düþüþ sürecek

Enflasyon Haziran 2017’den bu yana ilk kez kasýmda, aylýk bazda düþtü. Beklentileri aþan yüzde 1.44’lük düþüþte, KDV ve ÖTV indirimleri ile birlikte ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele’ programýnýn fiyatlarý aþaðýya çekmesi etkili oldu.

Kasýmda aylýk en yüksek artýþ yüzde 2.37 ile giyim ve ayakkabý grubunda olurken üç ayrý sektöre getirilen ÖTV ve KDV indirimlerinin de kýsmen yansýdýðý görüldü. Ýndirimi tamamen yansýtan sektörlerin baþýnda ise otomotiv geldi. Otomobil fiyatlarý kasýmda 11-14 aralýðýnda düþerken son iki aylýk düþüþ ise yüzde 13-17’yi buldu. Vergi indirimlerini fiyatlara yansýtan bir diðer sektör ise mobilya oldu. Mobilya ürünlerinde fiyatlar son 2 ayda yüzde 10’un üzerinde düþtü. Vergi indirimleri beyaz eþya ürünlerine ise henüz yansýmadý.

Kasýmda ana harcama gruplarý itibariyle 2018 yýlý Kasým ayýnda endekste yer alan gruplardan, saðlýkta yüzde 0.57, konutta yüzde 0.47, lokanta ve otellerde yüzde 0.41 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0.17 artýþ gerçekleþti. Aylýk en fazla düþüþ gösteren grup yüzde 6.46 ile ulaþtýrma oldu. Ana harcama gruplarý itibariyle 2018 yýlý Kasým ayýnda endekste yer alan gruplardan ev eþyasýnda yüzde 2.85, eðlence ve kültürde yüzde 2.08 ve gýda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.74 düþüþ gerçekleþti.

Tüketici fiyatlarý bazýnda kasýmda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artýþý geçtiðimiz ay ‘stokçu baskýnlarý’ ile gündeme gelen soðan oldu. Soðan stokçular yüzünden bir ayda yüzde 50.58 artarak kasým ayýnýn zam þampiyonu oldu. TÜÝK verilerine göre, fiyat artýþýnda kuru soðaný, yüzde 18,59 ile kadýn kabaný, yüzde 15,29 ile patates izledi. Kasýmda fiyatý en çok artýþ gösteren diðer ürünler arasýnda yüzde 13,69 ile kuru fasulye, yüzde 13,53 ile kabak, yüzde 12.78 ile salatalýk, yüzde 11.53 ile çocuk botu, yüzde 9.12 ile patlýcan, yüzde 8.88 ile kadýn hýrkasý, yüzde 8.83 ile erkek botu yer aldý. Geçen ay en fazla fiyat düþüþü ise yüzde 32.35 ile portakalda gerçekleþti. Bunu yüzde 22.26 ile yurt dýþý bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 21.58 ile ýspanak, yüzde 16.72 ile domates, yüzde 15.68 ile limon, yüzde 13.87 ile dizel otomobil, yüzde 13,8 ile uçak bileti ücreti, yüzde 11.75 ile benzinli otomobil izledi.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0