En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

EPDK 16 þirkete lisans verdi

07 Aralık 2018 Cuma 10:04
59 0
EPDK 16 þirkete lisans verdi

Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, doðal gaz ve petrol piyasalarýnda faaliyet gösterecek 16 þirkete lisans verildi.

Farklý piyasalardaki 9 þirketin lisansý sona erdirildi. EPDK'nin konuya iliþkin ilaný, Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlandý. Buna göre, elektrik piyasasýnda 5 þirkete üretim, 4 þirkete de tedarik lisansý verilirken, 1 þirketin üretim, 2 þirketin de tedarik lisansý sona erdirildi. Petrol piyasasýnda 2 þirkete madeni yað, 2 þirkete ihrakiye teslimi, 1 þirkete daðýtýcý ve 1 þirkete de biyodizel iþleme lisansý verildi. Ayný piyasadaki 3 þirketin madeni yað, 2 þirketin ise daðýtýcý lisansý iptal edildi. Doðal gaz piyasasýnda 1 þirkete spot LNG ithalat lisansý verilirken, LPG piyasasýnda ise 1 þirketin daðýtýcý lisansý sona erdirildi.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0