En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

'Fas, Kuzey Afrika'da AB'nin stratejik ortaðýdýr'

14 Eylül 2018 Cuma 06:10
28 0
'Fas, Kuzey Afrika'da AB'nin stratejik ortaðýdýr'

Avrupa Komþuluk Politikasý ve Geniþleme Müzakereleri Komisyonu Üyesi Johannes Hahn, Fas'ý, Kuzey Afrika'da ve kýtanýn tamamýnda önemli stratejik bir ortak olarak gördüklerini belirtti.

Hahn'ýn, Fas'a gerçekleþtireceði ziyaret öncesinde yazýlý bir açýklama yapýldý.

"AB, Fas'ý, Kuzey Afrika'da ve kýtanýn tamamýnda önemli stratejik bir ortak olarak görüyor." ifadesini kullanan Hahn, AB'nin Fas'la birçok fýrsat ve zorluðu paylaþtýðýný kaydetti.

Hahn, baþkent Rabat'a gerçekleþtireceði ziyaret sýrasýnda, küçük ve orta ölçekteki iþletmeleri desteklemek için AB'nin finanse edeceði programlara imza atacaðý bilgisini verdi.

Açýklamaya göre AB'li yetkilinin, Fas Baþbakaný Sadeddin el-Osmani, Dýþiþleri Bakaný Nasýr Burita ve Ekonomi ve Maliye Bakaný Muhammed bin Þabun ile görüþmesi bekleniyor.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0