En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

`Fed`in kademeli artýrýmlarý kýsa vadede uygun`

08 Aralık 2018 Cumartesi 10:24
70 0
`Fed`in kademeli artýrýmlarý kýsa vadede uygun`

ABD Merkez Bankasý (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, Washington'da Peterson Uluslararasý Ekonomi Enstitüsü'nün düzenlediði finansal istikrar temalý panelde konuþtu.

Amerikan ekonomisindeki ivmenin yüzde 3 civarýnda büyümeyle birlikte devam ettiðini belirten Brainard, konuþmasýndan saatler önce açýklanan kasým ayý istihdam verilerinin bu ivmeyi yansýttýðýný söyledi.

Brainard, "Son 3 ayda ortalama istihdam artýþý, kasým verisiyle birlikte 170 bin oldu ve bu seviye iþ gücü piyasasýna yeni girenleri karþýlamak için gerekli hýzýn çok üstünde" deðerlendirmesini yaparken, ülkede ücretlerin de küresel finansal krizden bu yana en yüksek hýzda arttýðýna iþaret etti.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0