En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Fikret Orman: Sað bek transferi yapabiliriz

11 Ocak 2019 Cuma 15:03
104 0
Fikret Orman: Sað bek transferi yapabiliriz

Beþiktaþ Kulübü Baþkaný Fikret Orman, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneði'nin (TÜFAD) düzenlediði, 2'nci FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarý'na katýldý.

Orman, burada yaptýðý açýklamada, ''Rahmetli Metin Türel hocamýzýn adýna düzenlenen bu antrenörler seminerinde konuþacaðým. Metin Türel aðabeyimiz bize hocalýk yaptý Beþiktaþ Kulübü'nde. Hocalýk yaptýðý dönemde babam yöneticisiydi. Benim 12 yaþlarýndan beri tanýdýðým birisi. Futbol duayeniydi Türk futbolunda. O'nun adýna düzenlenmiþ olmasýndan dolayý mutluluk duyuyorum. Kulüpler adýna, Beþiktaþ adýna bir konuþma yapacaðýz" diye konuþtu.

Transfer dönemlerini mali açýdan son sürece býraktýklarýný ifade eden Orman, ''Bu sene öyle yapmadýk. Ýhtiyacýmýz olan iki ana nokta vardý. Bir tanesi santrfordu ve Burak'la anlaþtýk. Bir tanesi de stoperdi. Takým komple kampta. Bir eksiðimiz görünmüyor. Bize gelmiþ rapor yok. Bir sað bek transferi yapabiliriz. Yapýp yapmayacaðýmýz süreç içerisinde belli olacak'' þeklinde konuþtu.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0