En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Filistinli 2 balýkçý Ýsrail askerlerinin açtýðý ateþ sonucu yaralandý

16 Temmuz 2017 Pazar 23:05
19 0
Filistinli 2 balýkçý Ýsrail askerlerinin açtýðý ateþ sonucu yaralandý

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus sahili açýklarýnda avlanan Filistinli 2 balýkçýnýn Ýsrail askerlerinin açtýðý ateþ sonucu yaralandýðý bildirildi.

Gazze Þeridi’ndeki Saðlýk Bakanlýðý Sözcüsü Eþref el-Kudra, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Ýsrail Deniz Kuvvetlerinin, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus sahili açýklarýnda avlanan balýkçýlara ateþ açmasý sonucu Filistinli 2 balýkçýnýn yaralandýðýný söyledi.

Yaralýlarýn tedavi için Han Yunus'taki Nasýr Saðlýk Kompleksine nakledildiðini ifade eden Kudra, saðlýk ekiplerinin yaralýlarýn durumunun orta dereceli olduðunu ilettiðini belirtti.

Filistinli Balýkçýlar Sendikasý Baþkaný Nizar Ayaþ da Ýsrail Deniz Kuvvetleri tarafýndan doðrudan ateþ açýlan iki balýkçýnýn yaralandýðýný aktardý.

Ýsrail ordu güçleri, Filistinli balýkçýlarýn avlanmalarýna izin vermeyerek, balýkçý teknelerine sýk sýk ateþ açýp çalýþmalarýný engelliyor. Filistinli yetkililer bu durumun taraflar arasýnda varýlan ateþkesin ihlali anlamý taþýdýðýný belirtiyor.

Ayrıca okuyun: Ýsrail 19 Filistinliyi gözaltýna aldý

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0