En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Fransa Cumhurbaþkaný Macron protesto edildi

05 Aralık 2018 Çarşamba 00:22
91 0
Fransa Cumhurbaþkaný Macron protesto edildi

Fransa Cumhurbaþkaný Macron, geçen cumartesi 'sarý yelekliler' tarafýndan düzenlenen gösterilerde ateþe verilen valilik binasýný ziyaret etmek için geldiði Puy-en-Velay kentinde protesto edildi.

Fransa Cumhurbaþkaný Emmanuel Macron, geçen cumartesi "sarý yelekliler" tarafýndan düzenlenen gösterilerde ateþe verilen valilik binasýný ziyaret etmek için geldiði Puy-en-Velay kentinde protesto edildi.

Ülkenin Puy-en-Velay kentinde, geçen cumartesi düzenlenen gösteriler sýrasýnda ateþe verilen valilik binasýnda incelemelerde bulunan Macron, buradan makam aracý ile ayrýlýrken çevredekilerin protestosu ile karþýlaþtý. Buradakiler "Macron istifa" sloganlarý attý.

Geçen cumartesi akaryakýt zamlarýný protesto eden ve ekonomik koþullarýn iyileþmesi için eylem yapan "sarý yelekliler" Puy-en-Vay Valilik binasýna molotofkokteyli atmýþtý. Binada çýkan yangýn hasara neden olmuþtu.

Fransa'da, akaryakýt zamlarýna ve ekonomik þartlarýn kötüleþmesine tepki olarak 17 Kasým'da baþlayan "sarý yeleklilerin" eylemleri, ülkede son yýllarýn en þiddetli protestosuna dönüþtü.

Baþkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralýk'ta düzenlenen, binlerce kiþinin katýldýðý gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçlarýn ve çöp bidonlarýnýn yakýlmasý, iþ yerlerinin yaðmalanmasý, sýk aralýklarla ses bombalarýnýn patlatýlmasý ve alevlerin yükselmesi kenti "kaosa" sürüklemiþti.

Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve maðaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiþ ve çevrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluþmuþtu.

Gösterilerin baþýndan bu yana çýkan olaylarda 3 kiþi hayatýný kaybetmiþ, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kiþi yaralanmýþ ve bin 424 kiþi gözaltýna alýnmýþtý.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0