En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Güneþ’te 4 büyük patlama meydana geldi

12 Eylül 2017 Salı 01:02
16 0
Güneþ’te 4 büyük patlama meydana geldi

Rusya Bilimler Akademisi Fizik Enstitüsü’nden yapýlan açýklamaya göre, dün saat 19.00’da Güneþ’te yeni bir patlama geldi. Bu patlama, Güneþ’te saptanan dördüncü patlama oldu.

Rusya Bilimler Akademisi Fizik Enstitüsü'nden yapýlan açýklamada, Güneþ'te radyasyon gücüne baðlý sýnýflamada en yüksek seviye olan X seviyesinde yeni bir patlama meydana geldiði belirtildi. Açýklamada, bu patlamanýn son günlerde Güneþ'te yaþanan dördüncü þiddetli patlama olduðu kaydedildi.

Güneþ'teki ilk patlamalar geçen hafta pazartesi günü tespit edildi ve bilim insanlarý M seviyesinde beþ patlamanýn meydana geldiðini saptadý. Çarþamba günü de 12 yýldýr yaþanan en þiddetli patlamanýn meydana geldiði aktarýldý. Bu patlamanýn seviyesi, X9.3 olarak gösterildi.

7 ve 8 Eylülde X seviyesinde iki patlama daha gerçekleþti. Rusya Bilimler Akademisi'nin Uzay Araþtýrmalarý Enstitüsü'nden Aleksey Struminskiy, ilk patlama sýrasýnda Güneþ'in yüzeyinde bilimcilerin 'güneþ depremi' olarak adlandýrdýðý sismik dalgalarýn yayýldýðýný söyledi.

Rus uzman, bu tür patlamalarýn neden olduðu manyetik fýrtýnalarýn insan saðlýðýna herhangi bir zarar vermediðini, patlamanýn gücüne raðmen Dünya'nýn yörüngesindeki uydularýn ve telsiz haberleþmelerin bu patlamadan çok fazla etkilenmeyeceðini vurguladý.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0