En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Galatasaray UEFA borçlarýný yapýlandýrdý

14 Haziran 2018 Perşembe 09:00
28 0
Galatasaray UEFA borçlarýný yapýlandýrdý

Yapýlandýrma anlaþmasý, 2018/19, 2019/20, 2020/21 ve 2021/22 sezonlarýný kapsýyor.

Bu kapsamda Galatasaray, 2017/18 sezonu için azami 50 milyon euro ve yapýlandýrma sezonlarýný içeren 2018/19 sezonu için azami 20 milyon euro, 2019/20 sezonu için azami 10 milyon euro baþabaþ hesap açýðý vermeyi taahhüt etti.

Galatasaray, toplam 6 milyon euro tutarýndaki UEFA Katýlým gelirlerine tedbir konulmasýný da kabul etti. Tutar 2017/18, 2018/19 ve 2019/20 sezonlarýnda 3 eþit taksit halinde UEFA gelirlerinden mahsup edilecek.

Ayrýca Galatasaray, anlaþma süresi boyunca personel giderleri/toplam gelirler oranýnda, futbolcu haklarýna ait amortisman giderlerinde ve net banka borç seviyesine getirilen sýnýrlandýrmalara uyacak.

Söz konusu sezonlarýn her birinde anlaþmada yer alan operasyonel ve mali kriterlere uyum gösterilmesi durumunda, 25 kiþilik UEFA A listesine 2018/19 sezonunda 21 oyuncu, 2019/20 sezonunda 22 ve 2020/21 sezonunda 23 oyuncu dahil edebilecek. 2021/22 sezonundan itibaren ise bu sýnýrlandýrma sona erecek.

Sarý kýrmýzýlý takým, bu anlaþma süresince, UEFA A Listesine dahil edilebilecek yeni oyuncu transferlerinde belirli bir sýnýrlandýrmayý da kabul etti.

Ayrıca okuyun: Serdar Aziz'e son teklif

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0