En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Gazeteci Cemal Kaþýkçý'nýn 2 Ekim'de girip bir daha çýkmadýðý Suudi Arabistan Baþkonsolosluðu önündeki bekleyiþ sürüyor

07 Ekim 2018 Pazar 11:36
22 0
Gazeteci Cemal Kaþýkçý'nýn 2 Ekim'de girip bir daha çýkmadýðý Suudi Arabistan Baþkonsolosluðu önündeki bekleyiþ sürüyor

Washington Post yazarý Suudi gazeteci Cemal Kaþýkçý'nýn, 2 Ekim'de evlilik iþlemleri için gittiði ve bir daha da dýþarý çýkmadýðý Suudi Arabistan Baþkonsolosluðu önündeki bekleyiþ devam ediyor.

Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn, alýkonulmasýna iliþkin soruþturma baþlattýðý gazeteci Kaþýkçý'nýn akýbeti ile ilgili belirsizlik sürüyor. Kaþýkçý'nýn en son görüldüðü yer olan Beþiktaþ'taki Suudi Arabistan Baþkonsolosluðu önünde gazeteciler bekleyiþlerine bugün de devam ediyor.

Etrafý polis bariyerleriyle çevrili bulunan baþkonsolosluk binasýna bazý yetkililer araçlarýyla giriþ yaptý.

Emniyetin verdiði bilgiye göre Kaçýkçý, evlilik iþlemleri için 2 Ekim Salý günü saat 13.12'de Suudi Arabistan Baþkonsolosluðundaki randevusuna gitti ve bir daha dýþarý çýkmadý.

Kaþýkçý'nýn baþkonsolosluða girdiði saatle, niþanlýsýnýn kendisinden haber alamadýðýný bildirdiði süre arasýndaki, Suudi Arabistan Baþkonsolosluðuna yapýlan tüm giriþ çýkýþlar, emniyet tarafýndan inceleniyor.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0