En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Hürser Tekinoktay'ýn Ýbrahimovic paylaþýmý Beþiktaþ taraftarlarýný heyecanlandýrdý

06 Aralık 2018 Perşembe 08:34
49 0
Hürser Tekinoktay'ýn Ýbrahimovic paylaþýmý Beþiktaþ taraftarlarýný heyecanlandýrdý

Beþiktaþ'ta baþkanlýk adaylýðýný açýklayan Hürser Tekinoktay'ýn Zlatan Ýbrahimovic paylaþýmý taraftarlarý bir hayli heyecanlandýrdý.

Beþiktaþ'ta bu sezon en sýkýntýlý yer olarak göze çarpan forvet bölgesi için, 2019'daki seçimde baþkan adaylarýndan Hürser Tekinoktay, taraftarý heyecanlandýran bir vaatte bulundu. Tekinoktay, sosyal medya hesabýndan yaptýðý açýklamada ''Mayýs ayýndan sonra Zlatan Ibrahimovic'e kartal pençesi yaptýracaðýz'' dedi. Twitter hesabýndan bir paylaþým yapan Tekinoktay, ''Milan ile anlaþamaz ise, Mayýs ayýndan sonra Zlatan’a kartal pençesi yaptýracaðýz.'' paylaþýmýný yaptý.

Bu paylaþýmýn ardýndan Beþiktaþlý taraftarlarýn bir kýsmý Ibrahimovic isminin heyecanýný yaþarken, bir kýsým da Ýsveçli yýldýzýn yaþýnýn ilerlemesi sebebiyle yanlýþ bir hamle olacaðýný dile getirdi.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0