En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Hakan Hatipoðlu kimdir kaç yaþýndadýr Hakan Hatipoðlu nerelidir

06 Şubat 2018 Salı 13:21
25 0
Hakan Hatipoðlu kimdir kaç yaþýndadýr Hakan Hatipoðlu nerelidir

Hakan Hatipoðlu, 28 Kasým 1979 tarihinde Ýstanbul‘da doðdu. Ýstanbul Burgazada'da büyüdü. Iþýk Üniversitesi Ýþletme Bölümünü bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Ýþletme Bölümü'nde yüksek lisans eðitimini tamamladý. Kendi reklam ajansýný kurdu.

2009 yýlýnda Acun Ilýcalý‘nýn sunduðu “Var mýsýn Yok musun?” adlý yarýþmaya katýldý. 250. programda yarýþtý ve yarýþmadan 132.000 TL ile ayrýldý. Var Mýsýn Yok Musun yarýþmacýsý Gizem Akýn ile evlendi. 2010 yýlýnda Erdal Beþikçioðlu‘nun baþrolünde oynadýðý “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” adlý dizide Selim karakterini 80 bölüm canlandýrdý. TRT Spor'da da spor programý sundu.

Hakan Hatipoðlu, 2010 yýlýnda, 17 Nisan 2010 – 18 Eylül 2010 tarihleri arasýnda yayýnlanan, Acun Ilýcalý‘nýn hazýrlayýp sunuculuðunu da yaptýðý ve yarýþanlar “Var mýsýn Yok musun” yarýþmacýlarýndan seçildiði Panama‘da yapýlan “Survivor Kýzlar – Erkekler” yarýþmasýna katýldý.

Survivor 2018 diðer sezonlardan çok farklý bir konsepte izleyici ile buluþacak. Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili olarak açýklama yapan Acun Ilýcalý, yaptýðý açýklamada; “2018 Survivor takým sistemi deðiþti” dedi.

Sözcü’nün haberine göre; Survivor 2018'de takým sistemi deðiþiyor. Ekranlarýn en çok izlenen yarýþma programlarýndan Survivor'da bu yýl takýmlar farklý olacak. Her sezonda daha heyecanlý bir hal alan ve izleyicileri ekrana kilitleyen Survivor 2018'de bu yýl iddialý bir ekip Survivor adasýnda yer alacak.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0